Great Spas
vyhledávání

Komorní hůrka

Tři kilometry jihozápadně od centra Františkových Lázní leží v nadmořské výšce 503 metrů malý pahorek. Je to Komorní hůrka - nejmladší sopka s nejlépe zachovalou ukázkou povrchové sopečné činnosti na našem území. Komorní hůrka byla vyhlášena Národní přírodní památkou.

Komorní hůrka - národní přírodní památka
fotoaparát Komorní hůrka
© GreatSpas.eu

Komorní hůrka vznikla ve třetí a poslední vulkanické fázi mohutné sopečné činnosti, která probíhala v českém masivu od pliocenu (konec třetihor - 1,8 mil. let př. n. l.), kdy vznikaly Doupovské hory a České středohoří a končila ve svrchním pleistocenu (Würmu, 115 000 - 15 000 let př. n. l.). Dozvuky této sopečné činnosti lze datovat do doby před méně než 10 000 lety. Tomuto stáří Komorní hůrky nasvědčují i okolnosti zjištěné na povrchu - sypké sopečné usazeniny nejeví podstatné stopy eroze a vzhled vyvrženin je zcela čerstvý. Sopečný materiál je velmi mladý a podobá se materiálu současných sopek.

V pověstech je Komorní hůrka někdy označována jako "Kaminberg", a to podle páry a kouře, které z kopce vycházely. Jiná z pověstí vypráví o trpaslících, kteří celý kopec obývali. Z podzemí se tu ozývalo bouchání, které bylo dobře slyšitelné hlavně v noci. I tyto pověsti svědčí o nedávných dozvucích sopečných pochodů.

Komorní hůrka je jednou z nejprobádanějších sopek na světě vůbec. Výzkumy tu trvají již více jak 200 let. Rozsáhlé výzkumy tu probíhaly již na konci 18. století, v době vrcholících sporů v otázkách vzniku hornin a zemského povrchu mezi neptunisty a plutonisty. Podle neptunistů (nazývali se podle římského boha vodstva Neptuna) vzniklo vše usazením vrstev hornin ve vodě. Strusky a přetavené horniny pak měly vzniknout podzemními požáry uhelných slojí. Plutonisté (Pluto - římský bůh podsvětí a vnitrozemského ohně) zastávali naopak názor, že tyto horniny vznikly sopečnou činností. Výzkumy nakonec přispěly k řešení těchto sporů. Ukázalo se, že na vznik hornin mají nezastupitelný vliv obě teorie.

Reliéf Goethovy hlavy - sopka Komorní hůrkaPrvní zmínky o cíleném výzkumu Komorní hůrky pochází z roku 1766, kdy nechal hrabě Zedwitz jakožto majitel pozemků vykopat štolu dlouhou přes 100 metrů v naději, že objeví uhelné sloje. Významnější výzkumy v 19. století začínají roku 1808, kdy sopku navštívil básník a nadšený přírodovědec J. W. Goethe, který byl rovněž účastníkem výše zmiňovaného sporu o jejím původu. Goethe přilákal svou autoritou k výzkumům Komorní hůrky další vědce. Goethe se vrací ke Komorní hůrce v roce 1820 - v této době je hloubena nová šachta za účelem hledání uhlí. Goethe navrhuje příčné prokopání kopce a zjištění styku sopečných hornin se staršími usazeninami, čímž by se stanovil sopečný původ kopce a další hledání uhlí by bylo bezpředmětné. Až po Goethově smrti se podařilo získat potřebné finance a zahájit práce na rozsáhlém důlním díle. O průzkumné práce prováděné pouze pro vědecké účely se zasloužil hrabě Kašpark Šternberg, zakladatel Národního muzea v Praze. Vznikl systém asi 300 metrů chodeb. Dnes jsou tyto štoly zavaleny. Na paměť těchto výzkumů byl na místě vstupu do štol umístěn ozdobný portál s nápisem "DEN NATURFREUNDEN GEWIDMET v. G. K. STERNBERG, MDCCCXXXVII" (Přátelům přírody věnováno hrabětem G. K. Šternbergem, 1837). Na čedičové skále proti portálu pak neznámý umělec vytesal reliéf Goethovy hlavy s nápisem "Goethe, dem Erforscher des Kammerbühles - 1808, 1820, 1822" (Goethovi, badateli Komorní hůrky - 1808, 1820, 1822).Ozdobný portál - sopka Komorní hůrka

Vedle nesporné přírodovědecké hodnoty má po provedených průzkumech Komorní hůrka i značnou hodnotu kulturně historickou. Již před druhou světovou válkou byla Komorní hůrka navrhována k ochraně. Hospodářská činnost na Komorní hůrce však ustala až v roce 1951. V tomto roce byla sopka vyhlášena Státní přírodní rezervací. Dnes je Komorní hůrka Národní přírodní památkou.

Věděli jste, že ...

  • značná část čediče byla ve středověku vytěžena na stavební kámen?
  • z čediče z Komorní hůrky je postavena také černá věž Chebského hradu?

Zdroj: BROŽ, Karel. Národní přírodní památka Komorní hůrka. Vydalo: Městské muzeum ve Františkových Lázních, 1997

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru
Great Spas Of Europe

Facebook

© 2018–2020 - GreatSpas.eu, všechna práva vyhrazena
Top