Great Spas
vyhledávání

Anglikánský kostel v Mariánských Lázních

Anglikánský kostel - Mariánské Lázně
fotoaparát Anglikánský kostel
Foto: Shutterstock.com

Anglikánský kostel (Christ Church) v Mariánských Lázních je památkově chráněnou stavbou. Románsko-novogotický jednolodní kostelík byl postaven z červených ostře pálených neomítnutých cihel v roce 1879. Průčelí kostela dominuje velká osmidílná rozeta. Samotný vchod do Anglikánského kostela je chráněn širokým dřevěným architektonicky sladěným přístřeškem. Na obou protilehlých koncích strmé sedlové střechy pokryté taškami jsou umístěny kulaté kříže. Předlohou pro okna byla anglická gotika. Okolí kostela bylo později parkově upraveno. Z původního vybavení interiéru Anglikánského kostela se bohužel dochovala pouze kazatelna a mramorová pamětní deska z roku 1911, připomínající časté návštěvy britského krále Edwarda VII.

Anglikánský kostel – historie stavby

Stavbu typu anglického venkovského kostela podnítili a svými dobrovolnými sbírkami finančně podpořili v 70. letech 19. století sami angličtí hosté Mariánských Lázní.  Stavba byla v tehdejším Rakousko-Uhersku naprostou raritou, protože takového vyznání v Čechách žádní věřící nebyli. Významným dárcem byla Angličanka Mrs. Anne Scott of Rodono ze Selkirkshire. Ta podpořila stavbu  Anglikánského kostela obnosem 1.200 liber šterlinků (12.000 zlatých). Chtěla tak uctít památku svého manžela Johna Scott of Rodono, který se zde léčil a který v mariánskolázeňském domě Paris (Paříž) roku 1867 zemřel.

Stavba Anglikánského kostela

Stavební plán ke stavbě Anglikánského kostela zhotovil významný londýnský architekt viktoriánské doby – William Burghes. Podobný kostel navrhl Burghes rovněž ve městě Fleet v hrabství Hampshire. Pozemek pro stavbu kostela poskytl bezplatně premonstrátský klášter v Teplé. Starosta města Dr. August Herzig se obrátil na místního stavitele Friedricha Zicklera, aby postavil kostel podle Burghesova plánu. Samotná stavba Anglikánského kostela byla zahájena na počátku roku 1878. V polovině května téhož roku stála stavba až ke střeše. Práce na kostele však musely být v době lázeňské sezóny pozastaveny. K dostavbě kostela došlo na jaře roku 1879.

Vysvěcení Anglikánského kostela

Samotnému vysvěcení kostela předcházela velmi dlouhá a nepříjemná jednání. Biskup a další zástupci církve odmítali přijet do doby, dokud nebudou vyřešena vlastnická práva. Aby se vysvěcení kostela již dále neprotahovalo, nechal se jako majitel kostela zapsat sám starosta Herzig. Anglikánský kostel v Mariánských Lázních byl slavnostně vysvěcen 15. července 1879 lordem biskupem von Bath. Kostelík byl zasvěcen Ježíši Kristu („Christ Church“).     

Anglikánský kostel – interiér

Své největší slávy se Anglikánský kostel dočkal během pobytů anglického krále Edwarda VII., který navštívil Mariánské Lázně celkem devětkrát (v letech 1897 – 1909). Král navštěvoval pravidelně zdejší bohoslužby. Krátce po smrti krále Edwarda VII., v roce 1911, byla na západní stěně Anglikánského kostela v kruhu květinového věnce s královskou korunou odhalena pamětní tabule s plastikou krále a jeho osobními daty (* 9. 11. 1841, † 6. 5. 1910):

„TO THE GLORY OF GOD
AND TO THE BELOVED MEMORY OF
EDWARD VII.
BY THE GRACE OF GOD OF THE UNITED
KINGDOM AND OF THE BRITISH DOMINIONS
BEYOND RHE SEAS KING,
DEFENDER OF THE FAITH EMPEROR
OF INDIA AND SOVEREIGN OF
THE MOST NOBLE ORDER
OF THE GARTER“

(Boží slávě a milované památce Edwarda VII., z milosti Boží krále Spojeného království a britských zámořských dominií, ochránce víry, císaře Indie a suveréna nejšlechetnějšího řádu podvazkového.)

Pamětní tabuli renovoval v roce 1992 během rekonstrukce Anglikánského kostela zdejší akademický sochař pan Vítězslav Eibel.

Během první světové války byl z kostela sejmut bronzový zvon. Po válce byl znovu nainstalován a celý interiér kostela byl renovován.

V roce 1973 byla bohužel z kostela odcizena pamětní deska připomínající zakladatelku kostela Mrs. Anne Scott of Rodono. Pamětní deska se nacházela v blízkosti vchodu do kostela. Pamětní deska u první lavice, kde během bohoslužeb sedával král Edward VII., byla rovněž odcizena.

V barevných mozaikách oken s výjevy ze života Ježíše Krista byla uvedena jména donátorů.

Vlastnické a správcovské vztahy

Po smrti starosty Dr. Herziga byl správcovstvím Anglikánského kostela pověřen jeho syn JUDr. August Herzig. Vlastníkem kostela byla v té době londýnská S. P. G. (společnost pro šíření anglikánské víry v cizině).

Po druhé světové válce se o kostel nikdo příliš nestaral. Kostel byl sice uzavřen, ale 8. listopadu 1973 byly vypáčeny dveře a z kostela byly odcizeny dvě pamětní desky. Po uzavření kostela došlo brzy k trvalému poničení dveří, rozbití a rozebrání originálních varhan, kostelních lavic a nakonec i k rozbití mosaikových oken. Před rokem 1980 kdosi odstranil celý původní ozdobný přístřešek před vchodem do kostela. Plenění Anglikánského kostela pokračovalo až do 90. let.

K Anglikánskému kostelu se dlouhá léta nehlásil původní vlastník (anglická společnost) ani město Mariánské Lázně, které nemělo žádné doklady o tom, že by Anglikánský kostel vlastnilo. Po té, co byly tyto po dlouhá léta trvající nejasné vlastnické vztahy vyřešeny, došlo v letech 1993 – 1994 ke komplexní stavební úpravě exteriéru i interiéru kostela.

Anglikánský kostel dnes

Dnes je oficiálním vlastníkem Anglikánského kostela město Mariánské Lázně. Anglikánský kostel je převážně využíván jako koncertní a výstavní síň. Probíhají zde rovněž slavnostní vítání nových mariánskolázeňských občánků. Atmosféra uvnitř této kulturní památky je neopakovatelná. V krásných prostorách Anglikánského kostela je tedy možné uskutečnit rovněž romantický svatební obřad.

Anglikánský kostel se nachází ve svahu mezi budovami gymnázia a mariánskolázeňské radnice.
Kostel není volně přístupný pro veřejnost.
Adresa: Anglikánský kostel, Ruská 98, 353 01 Mariánské Lázně

Zdroj informací: https://www.hamelika.cz/?cz_anglikansky-kostel,125

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru
Great Spas Of Europe

Facebook

© 2018–2020 - GreatSpas.eu, všechna práva vyhrazena
Top